banner01
banner1
banner2
banner3
关于

Σχετικά με ε α ς

Καλώς θα ε στο Τσανγκένγκ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΣΑΓΚΕΝΤείναιμιαεπιχείρησηυψηλήςτεχνολογίαςστηΣαγκάη,πέρασεοΣύστημα ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ωοτοεργοστάσιοκαλύπτειέκτασ8000τηετραγωνικώνμέτρων,με περισσότερα από200υπαλλήλους,καιοεείναισχεδόν 400 εκατομμ υ ρια rmb。

Έχειπερισσότερααπό30διπλώματαευρεσιτεχνίαςγιαμοντέλοεφεύρεσηςκαιχρησιμότητας),Συμπεριλαμβάνονται π α νω από 10διπλώματαευρεσιτεχνίαςγιαπροϊόνταιατροτεχνολογικώνπροϊόντων

Με τα χρόνια,έχειήδηπροσφέρειπερισσότερεςαπό100λύσειςσυστήματοςστησχεδίασηπροϊόντων,κατασκευ και α α λλα年代ζ τ τ τη ζ βιομηχαν τ τ τ πελ ξ约约约约约约约约地走到了末路...

Περισσότερο

Συνεργαζόμενοςσυνεργάτης

Ισχύςπελατών
  • / (1)
  • / (2)
  • / (3)
  • 每(4)
  • / (5)
  • 每(6)
  • 每(7)
  • 每(8)

Πληροφορίεςειδήσεων

Ενημερωθείτεγιατανέαμας

Δωρεάν δε γματα για εσ末梢ζ

Καλύψτε η τ(约)~(约)~(约
Μπορείτενακατανοήσετεξεκάθαραταπροϊόντακαιτιςχρήσειςμαςμέσωτωνδειγμάτων
Κάντε κ * * * *
Baidu
map